DC52

כל האחרים מאבדים עוצמת שאיבה
טכנולוגיית דייסון קינטיק ,לא מאבדת עוצמת שאיבה

גלו כיצד
Cinetic
Dyson 360 Eye™

השאיבה העוצמתית ביותר מכל שואב רובוטי *

למדו אודות
Dyson 360 Eye™ motif

מתנה בשוויי ₪1690 DC34 Animal

בקניית שואב דייסון שבמבצע
עד גמר המלאי

לפרטים נוספים
בכפוף לתקנון המבצע

*

כל האמירות בנוגע לביצועים מבוססות על מכשירים הזמינים בשוק היפני נכון ליולי 2014 האמירות מתאימות למכשירים שנרכשים מדייסון או ממשווקים מורשים של דייסון