Skip navigation
תנאים והגבלות של תוכן שנוצר על ידי משתמשים (User Generated Content)

חברת Dyson פונה למשתמשי מדיה חברתית נבחרים כדי לבקש את רשותם להציג את התוכן שלהם ("הפוסט") בחומרי השיווק והקידום הפנימיים והחיצוניים שלה, לרבות אתרים שונים וערוצים חברתיים. את/ה קורא את זה כי Dyson ביקשה את רשותך להשתמש בתוכן המדיה החברתית שלך בדרך זו (“מטרה”). 


Dyson התוודעו לפוסט שלך כיוון שיש לך חשבון מדיה חברתית ציבורי וצוות המדיה החברתית שלנו עוקב אחר פעילות המדיה החברתית עבור תוכן המשויך להאשטאגים ממותגים כגון #dysonhair או #dysonv10. 


אם אינך מעוניין שהפוסטים שלך במדיה החברתית יהיו ציבוריים, שנה את הגדרות הפרטיות שלך בחשבון המדיה החברתית שלך. 


אם תגיב #YesDysonPhoto אתה מאשר בזאת שאתה האחראי הבלעדי לתוכן שלך 'הפוסט', כלומר אתה הבעלים של כל הזכויות לתוכן שנמצא בתוך הפוסט האמור ו/או שקיבלת זכויות והרשאות מתאימות מכל אדם אחר ו/או ישויות שבבעלותם, או שהן מנהלות או תובעות בדרך אחרת זכויות כלשהן ביחס לתוכן כזה ואתה מאשר שאתה בן 18 לפחות. 


בתגובה #YesDysonPhoto אתה מסכים בנוסף לתנאי שימוש הבאים ומעניק ל- Dyson את הזכות: 

  • שימוש בפוסט שלך ל"מטרה" בלבד 

  • לאחסן את הפוסט ואת שם המשתמש שלך במדיה החברתית ל"מטרה" בלבד. Dyson תאחסן את הפוסט ואת שם המשתמש שלך ללא יותר מהנדרש בקשר למטרה 

  • לערוך את הפוסט שלך או לפרסם גרסאות ערוכות או חלקיות של הפוסט שלך, בתנאי ש-Dyson לא תערוך את הפוסט באופן שייצור רושם מטעה של הדעות שלך. 

  • להציג את שם המשתמש שלך במדיה החברתית לצד הפוסט ל"מטרה" בלבד. 


  • זכות בלתי בלעדית, כלל עולמית, ניתנת להעברה, ללא תמלוגים, בלתי חוזרת, תמידית ורישיון ללא פיצוי להשתמש בתוכן שלך כמפורט בתנאים והגבלות אלה 


למידע נוסף על השימוש של Dyson בדאטה, כנסו למדיניות הפרטיות הגלובלית שלנו  


תוכל לבקש ש-Dyson תסיר את הפוסט שלך מחומרי השיווק והקידום שלנו. אנא צור קשר עם social-media@dyson.com, לאחר מכן נסיר את הפוסט שלך בהקדם האפשרי. 


אם תגיב #No הפוסט שלך לא ישמש כלל את Dyson והחברה איתך קשר שוב לגבי אותו פוסט. 


למידע נוסף על האופן שבו Dyson מתכוון להשתמש בפוסט ובשם המשתמש שלך, אנא צור קשר עם social-media@dyson.com


Dyson שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש הללו ללא הודעה מוקדמת על ידי פרסום תנאי שימוש מתוקנים. בהתאם לכך, עליך לעיין בתנאי השימוש בכל פעם שאתה נותן הרשאה להציג את תוכן המשתמש שלך. ייתכן שלא נפרסם מחדש את התוכן.