Skip navigation

חישובי ™Dyson Airblade

אצלנו בDyson אנחנו מתכננים מכשירים לעבוד כמו שצריך, וכדי לעזור ללקוחות שלנו להבין איך הם עובדים, אנחנו שקופים לגבי כל ההצהרות שלנו.

לצערנו, ישנם מתחרים שלא פועלים באותו האופן. לעיתים הם יוצאים בהצהרות מטעות, שעלולות לבלבל.

למטה יש הסבר איך אנחנו מחשבים את הטענות שלנו. במידה ותרצו מידע נוסף, אנא צרו איתנו קשר ב 03-6129401.

חסכון בעלויות

בDyson אנחנו משתמשים במספרים הבאים בחישובים שלנו:

מספר מגבות הנייר בשימוש = 2

הדבר מתבסס על מחקר פנימי שלנו. אנחנו יודעים לעיתים אנשים משתמשים ביותר משתי מגבות נייר לייבוש ידיים אבל אנחנו מאמינים שחשוב להעריך עלויות באופן הזהיר ביותר.

עלות מגבת נייר = $0.02

הדבר מתבסס על מחקר פנימי שלנו. אספנו מחירי מגבות נייר מחמש מקורות פופולריים וחישבנו את העלות הממוצעת ברחבי המדינה.

שימוש בשירותים מדי יום = 200

הדבר מתבסס על מחקר פנימי שלנו לגבי שירותים בגודל ממוצע. לחדרי שירותים קטנים יותר עם תעבורה נמוכה, אנחנו משתמשים ב-100 ובאזורים עם תעבורה גבוהה כמו תחנות דלק או חדרי שירותים בשדות תעופה אנחנו משתמשים במספר 400.

מספר הימים שחדר השירותים בשימוש = 356 יום

אנחנו מניחים לאורך כל השנה.

מחיר חשמל לקוט"ש = $0.1

הדבר מתבסס על מחקר פנימי שלנו. אספנו מחירים מ-5 מקורות פופולריים וחישבנו את העלות הממוצעת ברחבי המדינה.

חשמל = כפי שצוין אצל היצרן

חשמל בזמן המתנה = כפי שצוין אצל היצרן או בבדיקות ב Dyson.

זמן ייבוש מתבסס על פרוטוקול P335 (NSF P335) של המכון הארצי לסניטציה.

השפעת פחמן שנתית מחושבת על בסיס 200 שימושים ביום, במדך 365 ימים בשנה.

זהירות: רוב יצרני מייבשי הידיים לא עומדים בפרוטוקול NSF P335 ולכן עלולים לצטט זמני ייבוש לא נכונים. המכון הארצי לסניטציה הוא מומחה הגיינה עצמאי. אם ברצונכם בזמן ייבוש מדוייק, התעקשו על תוצאות מבחן.

איך מחשבים את ההוצאות השוטפות של מגבות נייר?

ההוצאה השוטפת השנתית של מגבות נייר מוערכת על ידי =
ממוצע מגבות הנייר לייבוש יידים כפול העלות הממוצעת של מגבות נייר כפול מספר השימושים המשוערך ביום כפול הימים בהם חדר השירותים בשימוש.

איך מחשבים את ההוצאות השוטפות של מייבש היידים ™Dyson Airblade ושל מייבשי ידיים אחרים?

יש שני שלבים בחישוב.

שלב 1: הוצאות שוטפות בזמן שימוש (ללא זמן המתנה)

זמן ייבוש של מייבש ידיים (בשעות) כפול קילווואט של מייבש הידיים כפול מספר השימושים המשוערך ביום כפול הימים בהם חדר השירותים בשימוש כפול עלות החשמל לקוט"ש.

שלב 2: הוצאות שוטפות בזמן שימוש (עם זמן המתנה)

תוצאות שלב 1 +

(עלות חשמל לקוט"ש כפול מספר הימים בשנה) - (שימושים מוערכים ביום (100\200\400) כפול זמן ייבוש של מייבש ידיים (בשעות))) כפול הספק בזמן המתנה (קילווואט)

= הוצאה שוטפת שנתית

השפעה על הסביבה

בשיתוף עם Carbon Trust, דייסון ייצרה שיטה למדידת ההשפעה הסביבתית של מוצרי חשמל ומגבות נייר. חישובי הפחמן הופקו באמצעות תוכנת GaBi שסופקה על ידי PE International, בהתבסס על שימוש במוצר במשך 5 שנים בארה"ב כמדינת שימוש מייצגת.

ראה כיצד טכנולוגיית דייסון יכולה לשפר את הסביבה העסקית שלך