Skip navigation

זיהום אוויר פנימי

מזהמים וחיידקים מצטברים בתוך ביתכם. לא תמיד תוכלו לראות אותם.

למעשה, איכות האוויר בתוך מתחמים סגורים עלולה להיות מזוהמת פי 7 מאשר איכות האוויר בחוץ.1

תקריב של חיידקים ואלרגנים בסלון

האוויר שאנו נושמים עשוי להכיל מזהמים המכונים "חומר חלקיקי" (PM), הנמדדים במיקרונים. העובי של שערת אדם הוא כ-100 מיקרון. חלקיקים ניתנים לשאיפה שקוטרם פחות מ-10 מיקרון, כגון אבקה, ידועים כ-10 PM, ואילו גזי בישול ומזהמים אחרים עשויים להיות בעלי קוטר של 2.5 PM או פחות.


מכיוון שכיום הבתים שלנו נוטים להיות אטומים יותר, מזהמים ואלרגנים אינם יכולים תמיד לברוח. אך ניתן ללכוד אותם.

אנו לא מתייחסים רק לחלקיקים נראים לעין.

אלא גם לאלו שאיננו יכולים לראות.

הדגמה של חלקיקים הנישאים באוויר ואלרגניים בסלון

ניתן למצוא חלקיקים וגזים בעלי פוטנציאל לגרימת נזק בכל רחבי הבית, ביניהם...

 • אבקה ואלרגנים

  PM 10

  אבקה ואלרגנים מצמחים ופרחים

 • חיידקים ועובש

  PM 5.0

  נבגי עובש

 • PM2.5

  PM 2.5

  חומרים הנפלטים ממפעלי תעשייה ומכלי רכב

 • PM0.1

  PM 0.1

  חלקיקים עדינים ביותר

מסנני האוויר של Dyson מזהים ולוכדים 99.95% מן החלקיקים העדינים והמזהמים ביותר, ולאחר מכן מקרינים אוויר מסונן בכל רחבי החדר.2

מזהה באופן אוטומטי חלקיקים הנישאים באוויר וגזים, מאבחן אותם ומדווח עליהם בזמן אמת.3

תקריב של מסך LCD

מערכת סינון אטומה. לוכדת ביעילות 99.95% מן החלקיקים עד גודל של 0.1 מיקרון.4

הדגמה של מערכת הסינון

סירקולציה אוויר מסונן ברחבי החדר באמצעות טכנולוגיית ™Air Multiplier. מסנן ויוצר תחלופה של אוויר, כדי להגיע לכל פינה בחדר.5

מסנן אוויר ומאוורר ™Dyson Pure Cool בו משתמשים בסלון

באפשרותכם לשלוט על איכות האוויר בחדר ולעקוב אחריה בצורה חכמה באמצעות אפליקציית Dyson Link.

שלטו על מסנן מאוורר שלכם ™Dyson Pure Cool ועקבו במהירות אחר איכות האוויר בפנים ובחוץ - ישירות מן המכשיר שלכם. תזמנו את המכשיר שלכם, שלטו עליו מרחוק והתאימו אותו לצרכים שלכם.6

תקריב של אפליקציית Dyson Link

הבא

מאפיינים

תקריב של מסך LCD

¹מבוסס על דו"ח סקר שטח ארצי של איכות האוויר בתוך מבנים מטעם משרד הבריאות, העבודה והרווחה של יפן, קיץ 2013. היחס בפנים ובחוץ חושב על בסיס הערך החציוני של 12 סוגי תרכובות אורגניות נדיפות.

²יכולת לכידת הגזים נבחנה לפי תקן 1467 JEM (חומצה אצטית, אצטלדהיד, אמוניה) ו-GB/T18801 (פורמלדהיד, בנזן). ייתכנו שינויים בשיעורי לכידת הגזים. נבחן במעבדה לפי תקן EN1822 - חלקיקים נישאים באוויר בגודל של עד 0.1 מיקרון.

³ PM2.5,PM10,VOC,NO2

נבדק לפי תקן EN1822 - חלקיקים נישאים באוויר בגודל של עד 0.1 מיקרון.

במצב פעולה מרבי. נבחן על פי בדיקה TM-003711 ו-DTM801 של Dyson בחדר בשטח של 27 מ"ר. המונח מזהמים 'מזיקים' / 'עדינים ביותר' מתייחס לחלקיקים נישאים באוויר בגודל של עד 0.1 מיקרון (נבדק לפי תקן EN1822).

ייתכנו חיובים סטנדרטיים בגין תקשורת נתונים והודעות. ייתכנו שינויים בשימושיות של האפליקציה. יש צורך בחיבור Wi-Fi ובהתקן התומך באפליקציה. נדרשת מערכת הפעלה iOS גרסה 10 ומעלה או Android גרסה 5 ומעלה. ההתקן הנייד שלכם חייב לתמוך ב-Bluetooth 4.0.