Skip navigation

¹ על מנת להפעיל את האפליקציה, יש צורך בחיבור Wi-Fi או בחיבור נתונים, תמיכה ב-Bluetooth 4.0 ומערכת הפעלה iOS גרסה 10 או Android גרסה 5 (או גבוהה יותר). ייתכנו חיובים סטנדרטיים בגין תקשורת נתונים והודעות.